×

Formularz kontaktowy

Po wysłaniu formularza, otrzymasz maila z dodatkowymi informacjami, na temat Compass, a nasz przdstawiciel skontatuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.

Najwyższa dokładność pomiarów

Szybki dostęp
do danych

Możliwość tworzenia
andonów

Identyfikacja
mikroprzestojów

BENEFITY

Automatyczna agregacja danych

Nadzór nad efektywnością pracy urządzeń z COMPASS ułatwia reakcję na spadek wydajności oraz jakości produkcji. Ma to bezpośredni wpływ na optymalizację kosztów.

Automatyczne generowanie
raportów
Najszybsza identyfikacja
problemów
Możliwość tworzenie
andonów
Łatwość rozbudowy
i modyfikacji
Eksport wykresów i danych

Kompleksowy zbiór danych – aktualnych i historycznych

Informacje w czasie rzeczywistym – gwarancja wykrycia nawet mikroprzestojów

Duże wizualizacje bieżącego statusu produkcji na ekranie TV

Skalowalność na potrzeby każdej fabryki i zakładu produkcyjnego

Eksport wykresów i danych do PNG i Excel (CSV)

DASHBOARD

Analiza wyników aktualnej zmiany w jednym miejscu

 • OEE
 • Produkcja vs target
 • Liczba komponentów niezgodnych
 • Dostępność
 • Błędy jakościowe (Pareto)
 • Przestoje (Pareto)

Funkcje

Najważniejsze możliwości platformy

DANE
ON-LINE

Zestawienie
stanów maszyn

Zestawienia liczby i jakości wyprodukowanych sztuk

Statystyki
wskaźnika OEE

Eksport wykresów
i danych

DANE ON-LINE

Wskaźniki OEE na wyciągnięcie ręki

Aktualny stan maszyn i współczynnik OEE

Cel
produkcyjny

slider modal

DASHBOARD

Dane on-line z maszyn

 • OEE Maszyn
 • Monitorowanie bieżącego stanu maszyn
 • Monitorowanie statusu produkcji

DASHBOARD

Szczegółowe informacje na temat maszyn

 • OEE
 • Aktualny wynik vs Plan
 • Pareto błędów
 • Pareto przestojów

DASHBOARD

Szczegółowe informacje na temat maszyn

 • OEE
 • Aktualny wynik vs Plan
 • Pareto błędów
 • Pareto przestojów

DASHBOARD

Analiza dostępności maszyn

 • Zestawienie stanów maszyn
 • Stan maszyny na osi czasu
 • Pareto przestojów

DASHBOARD

Analiza dostępności maszyn

 • Zestawienie stanów maszyn
 • Stan maszyny na osi czasu
 • Pareto przestojów

DASHBOARD

Analiza jakości produkcji w zadanym okresie

 • Zestawienie ilości dobrych i złych sztuk
 • Analiza historyczna występowania błędów
 • Pareto błędów

DASHBOARD

Analiza historyczna OEE:

 • Jakość
 • Dostępność
 • Produktywność

DASHBOARD

Panel administracyjny

 • Zarządzanie uzytkownikami
 • Zarządzanie parkiem maszynowym
 • Definiowanie zdarzeń na maszynach
 • Definiowanie błędów jakościowych z produkcji
 • Zarządzanie produktami

DASHBOARD

Interfejs operatora (aplikacja mobilna)

 • Aktualne OEE
 • Stan maszyny
 • Aktualny wynik vs plan
 • Ostatnie błędy jakościowe
 • Wskazanie przyczyny zatrzymania maszyny

System na każdą kieszeń

Przykłady zastosowania Compass

SKOK PRODUKTYWNOŚCI

W związku ze spadkiem produktywności, kierownik optymalizacji produkcji zdecydował o wdrożeniu systemu monitorującego wskaźnik OEE dla maszyn. Poprawa logistyki uzupełniania komponentów oraz wymiana części na bardziej trwałe i częstszy serwis rozwiązały problem.

Compass pozwolił wykryć przestoje logistyczne i mikroprzestoje, które wynikały z awarii pomp, zabezpieczeń i zużycia łożysk.

WZROST WYDAJNOŚCI

Kierownik utrzymania ruchu odnotował, że z powodu braku odpowiedniego nadzoru na nocnych zmianach, spada wydajności produkcji. Rozwiązaniem okazała się implementacja narzędzia Compass. Spadek wynikał z notorycznego przekraczania czasu przerw przez operatorów - udało się to sprawnie wyeliminować.

Przyczyna obniżenia wydajności została zdiagnozowana przez Compass.

POPRAWA JAKOŚCI

Dyrektor fabryki był zaniepokojony stratami, które wynikałyz marnowania komponentów. Rosła liczba sztuk odrzuconych podczas weryfikacji jakościowej w zakładzie. Z pomocą przyszedł system Compass. Dzięki temu można było zoptymalizować proces produkcyjny. Szybko spadły koszty, wynikające z liczby błędnych komponentów.

Narzędzie zlokalizowało najczęstsze przyczyny odrzucenia jakościowego

Poznaj COMPASS

Zaproś nas na prezentację

Część fabryk i zakładów produkcyjnych nadal nie nadzoruje wydajności i efektywności pracy maszyn lub wybiera manualne zbieranie danych. System COMPASS to nowoczesne rozwiązanie automatyczne, „szyte na miarę” i dostępne na każdą kieszeń.

Wypełnij formularz

Dziękujemy za wysłanie formularza