×

Formularz kontaktowy

Po wysłaniu formularza, otrzymasz maila z dodatkowymi informacjami, na temat Compass, a nasz przdstawiciel skontatuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.

Najwyższa dokładność pomiarów

Szybki dostęp
do danych

Możliwość tworzenia
andonów

Identyfikacja
mikroprzestojów

BENEFITY

Automatyczna agregacja danych

Nadzór nad efektywnością pracy urządzeń z COMPASS ułatwia reakcję na spadek wydajności oraz jakości produkcji. Ma to bezpośredni wpływ na optymalizację kosztów.

Automatyczne generowanie
raportów
Najszybsza identyfikacja
problemów
Możliwość tworzenie
andonów
Łatwość rozbudowy
i modyfikacji
Eksport wykresów i danych

Kompleksowy zbiór danych – aktualnych i historycznych

Informacje w czasie rzeczywistym – gwarancja wykrycia nawet mikroprzestojów

Duże wizualizacje bieżącego statusu produkcji na ekranie TV

Skalowalność na potrzeby każdej fabryki i zakładu produkcyjnego

Eksport wykresów i danych do PNG i Excel (CSV)

DASHBOARD

Analiza wyników aktualnej zmiany w jednym miejscu

  • OEE
  • Produkcja vs target
  • Liczba komponentów niezgodnych
  • Dostępność
  • Błędy jakościowe (Pareto)
  • Przestoje (Pareto)

Funkcje

Najważniejsze możliwości platformy

DANE
ON-LINE

Zestawienie
stanów maszyn

Zestawienia liczby i jakości wyprodukowanych sztuk

Statystyki
wskaźnika OEE

Eksport wykresów
i danych

DANE ON-LINE

Wskaźniki OEE na wyciągnięcie ręki

Aktualny stan maszyn i współczynnik OEE

Cel
produkcyjny

System na każdą kieszeń

Przykłady zastosowania Compass

SKOK PRODUKTYWNOŚCI

W związku ze spadkiem produktywności, kierownik optymalizacji produkcji zdecydował o wdrożeniu systemu monitorującego wskaźnik OEE dla maszyn. Poprawa logistyki uzupełniania komponentów oraz wymiana części na bardziej trwałe i częstszy serwis rozwiązały problem.

Compass pozwolił wykryć przestoje logistyczne i mikroprzestoje, które wynikały z awarii pomp, zabezpieczeń i zużycia łożysk.

WZROST WYDAJNOŚCI

Kierownik utrzymania ruchu odnotował, że z powodu braku odpowiedniego nadzoru na nocnych zmianach, spada wydajności produkcji. Rozwiązaniem okazała się implementacja narzędzia Compass. Spadek wynikał z notorycznego przekraczania czasu przerw przez operatorów - udało się to sprawnie wyeliminować.

Przyczyna obniżenia wydajności została zdiagnozowana przez Compass.

POPRAWA JAKOŚCI

Dyrektor fabryki był zaniepokojony stratami, które wynikałyz marnowania komponentów. Rosła liczba sztuk odrzuconych podczas weryfikacji jakościowej w zakładzie. Z pomocą przyszedł system Compass. Dzięki temu można było zoptymalizować proces produkcyjny. Szybko spadły koszty, wynikające z liczby błędnych komponentów.

Narzędzie zlokalizowało najczęstsze przyczyny odrzucenia jakościowego

Poznaj COMPASS

Zaproś nas na prezentację

Część fabryk i zakładów produkcyjnych nadal nie nadzoruje wydajności i efektywności pracy maszyn lub wybiera manualne zbieranie danych. System COMPASS to nowoczesne rozwiązanie automatyczne, „szyte na miarę” i dostępne na każdą kieszeń.

Wypełnij formularz

Dziękujemy za wysłanie formularza